Rättegångssaker.
Visby rådhusrätt.

På Snäckgärdsvägen
inträffade lördagen den 18 augusti en trafikolycka, varvid en bil förd av hemmansägaren, K. N. O. Schultz från Västkinde kullbytterade alldeles vid avtagsvägen upp till norra kyrkogården. Vid olyckan skadades Schultz hustru i huvudet och måste föras till lasarettet, som hon fick lämna efter en vecka. Två andra passagerare undkommo däremot oskadade. Föraren hade nu åtalats för våldsam och vårdslös framfart. Svar. erkände, att han hållit mellan 50 och 60 km. hastighet och icke saktat farten i kurvan. Att bilen sladdat av vägen berodde nog dock till största delen på det sliriga gruset på  vägkanten. Svar.
hade även förtärt en del sprit men anställda prov hade visat, att alkoholpåverkan icke förelåg. Utslag den 27 dennes.

En sjöman
stod tilltalad för att han från ett fartyg i hamnen här ilandfört en tiondels liter spritdrycker. Han erkände förseelsen.

En bilist,
som framfört sin bil med för stor hastighet på S:t Göransgatan och därvid kolliderat med en annan bil, får sin dom den 27.
— En annan bilist hada parkerat på förbjuden plats och dömdes till 20 kronors böter.

Tvenne cyklister
hade satt sig över gällande trafikbestämmelser och cyklat i förbjudna riktningar. De bötade resp. 10 dagsböter á 1:50 och 5 dagsböter á 1 kr.

En hundskatteskolkare
dömdes till 10 kronors böter samt att erlägga dubbel skatt.

Tre fyllerister
bötade sammanlagt 95 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 september 1934
N:r 213