angfartyget_visby-1924.jpg

Lösöreanktion i Burgsvik.

Genom offentlig auktion, som förrättas å fröken Clara Cedergrens tomt i Burgsvlk torsdagen den 20 innev. sept.
kl. 11 f. m. kommer att till försäljning utbjudas en del Jakobsonska fonden tillhörig lösegendom, varav må nämnas: silver, nysilver, nickel-och järnsaker, linne och sängkläder, porslin och glas, möbler och husgeråd såsom utdragssäng, bord, kork- och andra mattor, köksinventarier, elektr. redning med 2 lampor, armatur och mätare, kommod, gökklocka, tavlor, böcker m. m.
Vid samma tillfälle utbjudes till försäljning avlidna hushållerskan Berta Södermans efterlämnade kvarlåtenskap, beståenda av möbler och husgerådssaker, gångkläder, 1 fickur och en fingerring m. m.
Betalning skall erläggas den 1 april 1935 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbelålles tills full likvid erlagts för densamma.
Burgsvik den 10 september 1934.
Svante J. Lindström.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214