Landshövdingen tjänstledig.

K. m:t har beviljat landshövding Rodhe i Visby tjänstledighet fr. o. m. den 15 sept. till årets slut för fullgörande av sitt uppdrag som ledamot i internationella kommissionen för folkomröstningen i Saar. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214