Högre allmänna läroverket i Visby.

Docenten fil. dr Herman Ljungvik i Uppsala förordas av rektor till ett lektorat i latin och grekiska vid Visby läroverk.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214