Utnämningen står fast.

K. m:t har ogillat av t. f. överkonstapeln G. Nilsson i Sala anförda besvär över länsstyrelsens i Stockholm beslut att förordna poliskonstapeln Nils Henningzon Visby till ordinarie polisman i Nynäshamns köping. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214