Mera armévelocipeder till Gotland.

Arméförvaltningens intendentsdepartement har givit order om utämning till Gotlands infanterikår utan ersättning av 100 st. armévelocipeder med tillbehör. Vid kåren finnas 1,170 armévelocipeder, men detta antal har ansetts otillräckligt för årets repetitionsövningar, särskilt som i detta antal ingår en del velocipeder av italiensk modell, vilka på grund av sin större tyngd ej medge förflyttning i tillräckligt snabb takt. Militärbefälhavaren hade begärt utämning av ytterligare 130 armévelocipeder. (P)Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214