Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 14 sept.: konsul Björkander, folkskaleinsp. Linnman, kapt. Nordlund, dir. Falk, disp. Hirsch, postiljon Lindgren, mr Jordan, herrar Lundbom, Pettersson, Strid, Österberg, Hultgren, Nauman, Munthe, Brunn, Sandberg, Källström, fruar Jörlander, Winavist, Svahn, Hultgren, Nauman, Lindgren, Dahl, fröknar Pettersson, Dahl, Sandberg, Lundgren, Olsson, Andrén.

Med THJELVAR från Kalmar den 14 sept.: lektor Ekbom, disp. Lindman, herrar Stegman, Bergdahl, Magnusson, Sandell, Olsson, fruar Lindgren, Gunnareson, fröknar Peterson, Wennerlund, Sandberg, Varstedt.Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 september 1934
N:r 214