De sakkunniga som skola omarbeta psalmboksförslaget.

Fr. v. ärkebiskop Eidem, ordf., biskop Eklund, prof. Nils Ahnlund, biskop Aulén, dr Natanael Beskow och lektor Emil Liedgren.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216