Utprickning av nya farleden i Fårösund.

Lotsstyrelsen har nu utfärdat föreskrifter rörande utprickningen av nya farleden i Fårösunds norra inlopp. Vid farledens ostsida komma att utläggas sju röda tunnbojar med kvast på kort skaft och utanför rännans norra mynning en röd agalysboj, benämd Fårösunds norra lysboj. Dess ljusstyrka blir 200 Hefnerljus och fyrlågans höjd över vattenytan tre meter. Vid farledens västsida utläggas fem svart-vita tunnbojar. Samtidigt indrages den vid gamla farleden befintliga utprickningen, bestående av en kvastprick, en svart prick med en ballong och en kvastprick med ballong under kvasten.
De elektriska överensfyrarna Holmerevet och Boviken, som skola utmärka farledsrännans mittlinje, komma att tändas, då den nya lysbojen utanför rännans norra mynning utlägges. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216