Lysning

har avkunnats emellan konstnären Curt Viberg, Stockholm, och fröken Cicle Westerberg, Visby, dotter till förmannen Karl Westerberg och hans maka, född Ohlsson.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216