Visby skyttegille

höll under gårdagen gillets årstävling för 4 och 3 klassarnas skyttar. Som priser utdelades gillets för två år sedan präglade medaljer. I huvudskjutning för 4 klass erövrades i pris, gillets silvermedalj, av K. Levin med 93 p., 2 pris (d:o) av A. Herlitz med 93 p. och 3 pris (broas-medalj) av F. Eriksson 92 p. I huvudskjutning för 3 klass vanns 1 pris, gillets silvermedalj, av H. Pettersson med 70 p. Mästerskapstävlingen om gillet gavi till resultat, att N. Borg blev årets mästerskytt, gillets guldmedalj, med 92 p. Närmast kommo K. Levin med 91 p. och F. Eriksson med 90 p. och erhöllo gillets silvermedalj.
Sista omgången i skjutning om 300 nneterspokalen i stående ställning gav följande resultat: 1) A. Dahlgran, 20 p., 2) N. Borg, 17 p., 3) Th. Gerentz, 16 p. Vid sammanräkning av resultaten för de fyra omgångarna erhölls som slutresultat, att pokalen erövrades av Th. Gerentz med 63 p., närmast kommo K. Levin med 61 poäng och Å. Dahlgren med 58 p.
Skjutningarna gynnades av vackert skjutväder, men belysningsförhållande voro hindrande för uppnående av toppresultat.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216