angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

Andersson, Karl Aron Julius, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 12 april 1914 i Gurfiles, Kräklingbo församling. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Tyra Andersson. Medlem i föreningen sedan 1929, revisor ett flertal år. Tillhör skjutklass 2.