tingstade_jernvegsstation_1960.jpg

Andersson, Gustav Uno Robert, Jordbruksarbetare.

Andersson, Gustav Uno Robert

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 16 februari 1920 i Gurfiles, Kräklingbo församling. Föräldrar: Viktor Andersson o. h. h. Thyra Andersson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.