farosunds-fargelager.jpg

Buskas Andreasson, Simon, Jordbruksarbetare.

Buskas Andreasson, Simon

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 30 januari 1916 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas  o. h. h. Anna Buskas. Medlem i föreningen sedan 1931. Hv. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.