angfartyget_hansa-1899.jpg

Buskas, Gustav Andreasson, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 28 februari 1907 i Gammalsvenskby, Ukraina. Föräldrar: Andreas Buskas o. h. h. Anna Buskas. Gift 1928 med Maria Buskas. Medlem i föreningen sedan 1932. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.