5049.jpg

Jakobsson, Gunnar Fredrik John, Jordbruksarbetare.

Jakobsson, Gunnar Fredrik John

Ala skytteförening.
Gyle, Ala, Kräklingbo. Född den 17 oktober 1924 i Lummelunda församling. Föräldrar : Oskar Jakobsson o. h. h. Hermanna Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass i. Innehar : Skyttem stål, Skidskyttem s.