angfartyget_gotland-1868.jpg

Jacobsson, Klas Hilding, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
Stenstugu, Kräklingbo. Född den 17 september 1902 i Alskogs församling. Föräldrar: Ferdinand Jacobsson o. h. h. Lina Jacobsson. Medlem i föreningen sedan 1923, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2.