Karlström, Edvard Niklas, Hemmansägare.

Ala skytteförening.
O11eifs, Ala, Kräklingbo. Född den 4 oktober 1903 i Ala församling. Föräldrar: August Karlström O. h. h. Desideria Karlström. Medlem i föreningen sedan 1918, revisor och styrelsesuppleant. Tillhör skjutklass 2.