Levin, Enar Algot Hilding, Jordbruksarbetare.

Levin, Enar Algot Hilding

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 2 augusti 1914 i Ala församling. Föräldrar: Fredrik Levin o. h. h. Elvira Levin. Medlem i föreningen sedan 1927, skjutchef. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br, SkolskytteM, Ft, Skidskyttem s, Milidrm s.