angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

Levin, Ragnar Oskar Elof, Hemmansägare.

Levin, Ragnar Oskar Elof

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 6 mars 1903 i Ala församling. Föräldrar: Fredrik Levin o. h. h. Elvira Levin. Gift 1933 med Edit Duse. Medlem i föreningen sedan 1915, varit ordförade ett flertal år, kassör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.