Levin, Ture Olof Fredrik, Hemmason.

Levin, Ture Olof Fredrik

Ala skytteförening.
Bjärges, Kräklingbo. Född den 6 september 1929 i Ala församling. Föräldrar: Frans Levin o. h. h. Linda Levin. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör rekrytklassen.