Lindkvist, Knut Nicklas Erik, Hemmansägare.

Lindkvist, Knut Nicklas Erik

Ala skytteförening.
Bjärges, Ala, Kräklingbo. Född den 14 juni 1913 i Ala församling. Föräldrar: Johan Lindkvist o. h. h. Hulda Lindkvist. Medlem i föreningen sedan 1927, sekreterare ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.