040528-tindtadebadplats.jpg

Norman, Svante, Byggnadsarbetare.

Norman, Svante

Ala skyttförening.
Gurfiles, Ala. Kräklingbo. Född den 20 juni 1893 i Sundre. Föräldrar: Karl Norman o. h. h. Olivia Norman. Gift 1932 med Signe Karlsson. Medlem i föreningen sedan 1940, tidigare medlem i Vamlingbo-Sundre skytteförening sedan 1913, sekreterare, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.