Pettersson, Karl-Herman, Jordbruksarbetare.

Pettersson, Karl-Herman

Ala skytteförening.
Stenstugn, Kräklingbo. Född den 19 september 1913 i Stockholm. Medlem i föreningen sedan 1927, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Riksskytteplakett s.