Ringgren, Bror Magnus Arne, Smed.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 14 maj 1921 i Ala. Föräldrar: Hugo Ringgren o. h. h. Rally Ringgren. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br, Fältidrm.