angfartyget_drotten-1928.jpg

Ringgren, Karl Vilhelm Åke, Jordbruksarbetare.

Ringgren, Karl Vilhelm Åke

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 23 oktober 1925 i Gurfiles. Föräldrar: Gunnar Ringgren o. h. h. Alice Ringgren. Medlem i föreningen sedan omkring 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm, Skidskyttem br.