Bergström, Folke, Lantarbetare.

Alskogs skytteförening.
Lassor, Alskog. Född den 10 juli 1915 i Etelhems församling. Gift 1941 med Edit Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 2.