Cedergren, Sven Gustaf, Hemmansägare.

Alskogs skytteförening.
Bofrede, Alskog. Född den 27 september 1896 i Buttle församling. Föräldrar: Johan Cedergren o. h. h. Hulda f. Lindström. Gift 1921 med Linnéa Larsson. Medlem i föreningen sedan 1918. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.