Ekedahl, Lars Artur Vilhelm, Lantarbetare.

Alskogs skytteförening.
Hallgårds, Alskog. Född den 24 augusti 1923 i Alskogs församling. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.