Hansson, Karl Åke Martin, Hemmason.

Alskogs skytteförening.
Aningåkra, Alskog. Född den 2 januari 1928 i Alskogs församling. Föräldrar: John Hansson o. h. h. Jenny f. Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör rekrytklassen.