Hansson, Stig Charles Bertil, Hemmason.

Alskogs skytteförening.
Aningåkra, Alskog. Född den 23 oktober 1926 i Alskogs församling. Föräldrar: John Hansson o. h. h. Jenny f. Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.