Hartman, Nils Fredrik, Lantarbetare.

Hartman, Nils Fredrik

Alskogs skytteförening.
Mallgårds, Alskog. Född den 30 juni 1920 i Visby. Föräldrar: Fredrik Hartman o. h. h. Anna f. Klintström. Medlem i föreningen sedan 1936, instruktör 1943. Tillhör skjutklass 2.