Henriksson, Charles Emil, Hemmansägare.

Henriksson, Charles Emil

Alskogs skytteförening.
Sixarve, Alskog. Född den 26 oktober 1893 i Alskog. Föräldrar: Oskar Henriksson o. h. h. Emma f. Eliasson. Gift 1921 med Linda Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1909, v. sekreterare, har varit kassör ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem s.