Jacobsson, Johan Arvid, Hemmansägare.

Alskogs skytteförening.
Utalskog, Alskog. Född den 12 juli 1902 i Alskog. Föräldrar: Theodor Jacobsson o. h. h. Karolina f. Olsson. Gift 1930 med Linda Jacobsson. Medlem i föreningen sedan 1918, v. ordförande sedan 1939, varit revisor ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.