Jakobsson, Walter Edvard, Lantbrukare.

Alskogs skytteförening.
Bofride, Alskog. Född den 26 november 1906 i Alskog. Föräldrar: Alfred Jakobsson o. h. h. Betty f. Bodin. Gift 1935 med Elsa Larsson. Medlem i föreningen sedan 1921. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.