Johansson, Johan Emil Vilhelm, Maskinförsäljare.

Johansson, Johan Emil Vilhelm

Alskogs skytteförening.
Lassor, Alskog. Född den 5 september 1897 i Alskog. Föräldrar: Johan Johansson o. h. h. Anna Johansson. Gift 1921 med Aina Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1914, ordförande sedan 1923. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.