Johansson, Stig Rune William, Handelsbiträde.

Alskogs skytteförening.
Lassor, Alskog. Född den 10 januari 1928 i Alskogs församling. Föräldrar: Wilhelm Johansson o. h. h. Aina f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör rekrytklassen.