Karlsson, Karl Gustav, Hemmason.

Alskogs skytteförening.
Rommunds, Alskog. Född den 20 april 1919 i Alskog. Föräldrar: Gustav Karlsson o. h. h. Lydia f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.