Karlsson, Sven Evald, Jordbruksbiträde.

Alskogs skytteförening.
Rommunds, Alskog. Född den 24 november 1925 i Alskog. Föräldrar: Knut Karlsson o. h. h. Sigrid f. Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 1.