Larsson, Bertil Oskar Emanuel, Jordbruksbiträde.

Alskogs skytteförening.
Stenstugu, Alskog. Född den 24 augusti 1916 i Alskogs församling. Föräldrar: Reinhold Larsson o. h. h. Maria f. Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2.