Larsson, Emil Karl Vilhelm, Jordbruksbiträde.

Alskogs skytteförening.
Guffride, Alskog. Född den 12 december 1920 i Alskog. Föräldrar: Karl Larsson o. h. h. Elsa f. Edman. Medlem i föreningen sedan 1934, instruktör sedan 1943. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br.