Larsson, Erik Mattias, Maskinist.

Alskogs skytteförening.
Stenstugu, Alskog. Född den 14 september 1911 i Alskogs församling. Föräldrar: Reinhold Larsson o. h. h. Maria f. Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2.