Larsson, Lars Allan, Lantbrukare.

Larsson, Lars Allan

Alskogs skytteförening.
Bothe, Alskog. Född den 6 augusti 1914 i Alskog. Församling. Föräldrar: Rudolf Larsson o. h. h. Maria Larsson. Gift 1939 med Ann-Mari Johansson. Medlem i föreningen sedan 1929, sekreterare sedan 1940, tidigare styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2.