Lindgren, Emil Axel Mattias, Lantarbetare.

Alskogs skytteförening.
Hallgårds, Alskog. Född den 15 juni 1899 i Alskog. Föräldrar: Algot Lindgren o. h. h. Desideria f. Högberg. Gift 1924 med Axelina Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1913. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.