Medin, Sven Malte, Lantarbetare.

Medin, Sven Malte

Alskogs skytteförening.
Snosarve, Alskog. Född den 10 augusti 1912 i Stockholm. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.