Melin, Karl Otto Emanuel (Manne), Hemmansägare.

Melin, Karl Otto Emanuel (Manne)

Alskogs skytteförening.
Sixarve, Alskog. Född den 9 april 1908 i Frösunda, Stockholms län. Föräldrar: Karl Joel Melin o. h. h. Gerda f. Vesterlund. Gift 1931 med Rut Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1941, tidigare medlem i Närtuna skytteförening, styrelseledamot ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm s.