Olofsson, Karl Olof Hjalmar, Hemmason.

Alskogs skytteförening.
Utalskog, Alskog. Född den 9 november 1915 i Alskog. Föräldrar: Niklas Olofsson o. h. h. Augusta f. Andersson. Medlem i föreningen sedan 1929. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.