Olsson, Helge Hjalmar, Skogsarbetare.

Alskogs skytteförening.
Olleifs, Alskog. Född den 31 maj 1915 i Alskogs församling. Föräldrar: Elof Olsson o. h. h. Alma f. Karlsson. Medlem i föreningen sedan 1931, skjutchef 1936-4937. Tillhör skjutklass 2.