Winberg, Henrik Viktor, Agent.

Winberg, Henrik Viktor

Alskogs skytteförening.
Mallards, Alskog. Född den 19 januari 1917 i Alskog. Föräldrar: Josef Winberg o. h. h. Hilda f. Lindell. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Milidrm.