Pettersson, Martin Einar Adolf, Jordbruksarbetare.

Pettersson, Martin Einar Adolf

Bara skyttegille.
Uppgårda, Källunge. Född den 15 juni 1918 i Vallstena. Föräldrar: Gunnar Pettersson o. h. h. Maria Pettersson. Gift 1942 med Greta Vahnström. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.